Jak, kde a za kolik je možné parkovat v centru Jihlavy?

Jsme moc rádi, že máte zájem o náš dlouhodobý pronájem. A dobře rozumíme tomu, že vás zajímá, jak je to v centru a jeho nejbližším okolí s parkováním. Sepsali jsme pro vás všechny možnosti celodenního parkování a utřídili je na jedno místo.

Dobré parkoviště pro celodenní parkování v centru

Z našeho pohledu je jedno z nejlepších míst v centru městské parkoviště v ulici Křížová. Můžete zde parkovat celodenně, je dobře umístěné. Rádi vám zjistíme bližší informace. Kontaktujte nás.

Rezidentské/předplacené parkování od města Jihlavy na základě parkovacích karet ve vybraných oblastech:

Město Jihlava aktuálně nabízí tři možnosti a způsoby parkování v centru města a jeho
přilehlém okolí, a to ve vymezených oblastech 1 a 2. Oblast 1 zahrnuje historické centrum,
přilehlé ulice Srázná a U Pivovaru spadají do oblasti 2.

Přečtěte si, pro koho je která parkovací karta určena, jak, za kolik a kde ji zřídíte:

REZIDENTSKÉ PARKOVACÍ KARTY (RPK)

  • pro lidi s trvalým bydlištěm v uvedených oblastech

Pokud projevíte vážný zájem o dlouhodobý pronájem našeho bytu, je možné zřídit si na naší adrese trvalý pobyt. I to vám pomůže k tomu, abyste si mohli vyřídit rezidenční parkovací kartu pro parkování v centru Jihlavy.

Parkovací rezidentskou kartu vydává jihlavský magistrát fyzickým osobám, které mají trvalé bydliště v centru, a navíc prokáží, že jsou majiteli auta, pro které bude karta vystavena. Toto doložíte občankou a velkým technickým průkazem. Rezidenční parkovací karty mohou mít platnost tři, šest až 12 měsíců. Ty s delší dobou platnosti vycházejí levněji.

Ceny rezidentských karet
Oblasti, kterých se rezidentské parkování týká

Rezidentskou kartu vyřídíte na Magistrátu města Jihlavy, Tyršova 18 – pondělí, středa a pátek. Více na webu www.jihlava.cz.

PŘEDPLATITELSKÉ PARKOVACÍ KARTY (PPK)

  • pro lidi a firmy podnikající v centru

Fungují obdobně jako rezidentské, ovšem s tím rozdílem, že jsou vydávány takzvaným předplatitelům, a to prokazatelným majitelům vozidel, které mají ve zmíněných oblastech 1 a 2 sídlo či provozovnu. Předplatitelem může jak fyzická, tak právnická osoba.

Rezidentskou kartu vyřídíte na Magistrátu města Jihlavy, Tyršova 18 – pondělí, středa a pátek. S sebou musíte mít průkaz totožnosti a velký technický průkaz. Více na www.jihlava.cz.

Ceny předplatitelských parkovacích karet
Oblasti, kde můžete s PPK parkovat

STÍRACÍ PARKOVACÍ LÍSTKY (PL)

  • pouze na občasné nebo krátkodobé stání v centru na rezidenčních místech

Stírací parkovací lístek si může zakoupit každý, fyzická i právnická osoba, kdo potřebuje krátkodobě zaparkovat v centru města. Díky stíracímu parkovacímu lístku může jeho držitel využít aktuálně neobsazeného parkovacího místa pro rezidenty a předplatitele. Pro každou oblast jsou vydané dva lístky – na dobu 2 hodin a 24 hodin. Uživatel na lístku vyznačí datum a hodinu použití a umístí jej ve vozidle za přední sklo.

Ceny stíracích parkovacích lístků
Oblasti, kde můžete s PL parkovat

Stírací parkovací lístek koupíte buď na Magistrátu, Tyršova 18, anebo v Turistickém informačním centru na Masarykově nám. 2. Více na www.jihlava.cz.

Ještě pro úplnost dodáváme, v centru města najdete několik placených městských i soukromých parkovišť, na tomto seznamu najdete parkoviště v ulici Křížová, které zmiňujeme hned na začátku.
Podívejte se na jejich seznam a ceny.